Medlemskap

Välkommen!

Medlemskap

 

Alla heltids-, deltids-, avtals- och sjukpensionärer med tidigare anställning i Telub eller närstående bolag har rätt till medlemskap. Önskemål om inträde i eller utträde ur klubben görs muntligt eller skriftligt till klubbstyrelsen.

 

Andra före detta anställda vid Telub eller närstående företag som vill tillhöra klubben kan erhålla medlemskap efter styrelsens beslut.

 

Årsavgiften är 150 kr som helst betalas in till klubbens plusgiro 63 98 90-3 alternativt till klubbens swishkonto 123 107 94 82.

 

Läs mer HÄR och känn dig välkommen till klubben.

Anmälan om medlemskap

 

Vad trevligt att du vill komma med i veteranklubben. Glöm inte att ange adress- och telefonuppgifter i meddelandefältet.

 

Viktigt! Som medlem i klubben samtycker du till våra regler gällande hantering av dina personuppgifter. Läs mer HÄR.

 
 
 
 

Det går även att anmäla sig direkt till någon i styrelsen, se kontaktuppgifter under fliken "Styrelsen".


Ett annat alternativ är e-postmedlem@telub-veteranklubb.se